Presto LV - готова глет маса за влажни простории


Tikkurila-Uusi-Lasten-Sairaala-childrens-hospital-Presto-LV-Helsinki-5363


Најдобар избор за влажни простории

Се нанесува на ѕидови и плафони, пред нанесување на боја, плочки и слично, како и за бандажирање на гипс плочи.

Високо квалитетно израмнување

Глет масата има мал процент на собирање и одлично прилепување на гипс и фибер плочи, како и бетонски и гипсни површини.

СЕ оценето.


Presto_LV_3L

Presto LV - готова глет маса за влажни простории

 

Соодветна за комплетно и парцијално пополнување на гипс плочи, плочи од дрвени влакна, бетонски и гипсани површини во внатрешни влажни простории. Одлична за прицврстување на траки за фугирање.

The paint is suitable for interior walls The paint is suitable for ceilings The paint is water-borne Tool: trowel