Производи според степенот на сјај

Кога избирате боја треба да се земе во предвид степенот на сјајот на бојата. Како што количината на сјај е зголемена, сатурација на бојата исто така се зголемува и степенот на светло-темна густина варира.

Друг фактор на кој што влијае сјајот е лесноотијата на чистењето на бојадисаните површини. Правило е колку поголем сјај и погруба површина, толку чистењето е полесно. 

Tikkurila боите се достапни во шест различни степени на сјајност: полн сјај, сјај, полу сјај, полу мат, мат и потполн мат.

Степенот на сјај може да се измери по агол од 60 степени. Количината на светлина што се рефлектира со полиран црн лим од стакло има основна вредност од 100 единици, според која се оценува степенот на сјај.