Tikkurila Oyj
ТЕХНИЧКИ ЛИСТ
07.03.2012
(Претходна дата 01.04.2010)
 

Supi Saunasuoja - завршна боја за сауни

Опис
Водоразредлива акрилна боја која се тонира, за третирање на внатрешни простории каде што е присутна голема влажност. Supi Sauna Finish ја заштитува површината од влага и нечистотија. Содржи антифугициден агенс кој што ја заштитува третираната површина од појава на мувла.
Карактеристики на произвоодот
Соодветна за употреба на дрво, табли од дрвени влакна и бетонски површини според упатствата за употреба.
Перпорачана употреба
Посебно погодна за ѕидови и плафони во бањи, купатила и соблекувални. Не е соодветена за третирање на клупи.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
The paint is suitable for interior walls The paint is semi-matt The paint is water-borne Tool: spray Tool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
8
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
12
m2/l
Базни бои
EP
Палета на бои
Tikkurila interior wood stains and lacquers тон карта.
Степен на сјај
Semi-matt
Градежен материјал (емисиона класа)
M1
Покривност
8-12 m2/l.
Пакување
0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Разредувач
Water
Метод на примена
Четка или спреј.
Curing
Сув на прашина по 1/2 часа. Следниот слој може да се нанесува по 2-3 часа. Спремно за употреба по два дена. 
Содржина на цврсти материи
Отприлика 16 %.
Густина
1.0 kg/l, ISO 2811.
Начин на чување
Заштитете од замрзнување.
Шифра на производот
868_6404

ДЕТАЉИ ЗА ПРИМЕНА
Услови за примена
Површината која се третира мора да биде сува, температурата на воздухот најмалку +5ºC, и релативната влажност на воздухот под 80 %.
Припрема
Нови, чисти дрвени површини:
Отстранете ја прашината од површината. Благо навлажнете ја површината со вода и оставете да се исуши. Доколку постојат пукнатини, избрусете од дрвени влакна. Отстранете ја прашината од брусење.

Стари и нечисти или претходно третирани површини:
Измијте ги со Supi Saunapesu според упатствата, исплакнете темелно и оставете да се исуши. Избрусете доколку е потребно и отстранете ја прашината од брусењето.
Sauna protection
Промешајте ја темелно бојата пред употреба и повремено за време на употреба. Нанесете еден слој боја на ѕидовите, тонирана или не. Разредете со вода доколку е потребно. Може да нанесете и два слоја тонирана Supi Sauna Finish разредени 50% со вода на sидовите во парната просторија. На овој начин видливите траги на четката се минимизираат. Нанесете два слоја Supi Sauna Finish на дрвените површини во купатилата и соблекувалните.
 
Тестирајте го производот на парче дрво за да проверите дали бојата на тонираниот производ е точна. Конечната нијанса на површината зависи од видот на дрвото и од бројот на нанесувања на боја. Третирајте мали површини за да избегнете преклопување; третирајте големи површини на панелот неколку табли истовремено за да добиете изедначена боја.
Surface treatment
Затоплете ја добро сауната пред да ја користите и добро проветрете ја.
Чистење на алатот
Исчистете го алатот со вода и сапун. Tikkurila Pensselipesu (средството за чистење на алат) се препорачува кога се чисти засушена боја од четките.
Упатство за одржување
Новобојадисаните површини ја достигнуваат својата финална цврстина за отприлика 1 месец. Ако е потребно во меѓувреме, површината може да се чисти со мека четка или крпа по 2 дена од нанесувањето на бојата. А по 1 месец површината може да се чисти со Supi Saunapesu (1-2 dl детергент растворен во 5 lit. вода).
EU VOC 2004/42/EC ограничена вредност
(cat A/f) 130g/l(2010)
Supi Sauna Finish содржи VOC макс. 130 g/l.

КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ
во согласност со Регулативата (EC) No. 1272/2008
Производот не е класифициран како опасен. Безбедносната листа е достапна на барање.
Safety Data Sheet - Supi Sauna Finish

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СПРАВУВАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА ОТПАДОТ
Избегнувајте на истурање во одвод, систем за снабдување со вода или на почва.Рециклирајте ја празната амбалажа или отстранете ги во согласност со локалните регулативи. Исфрлете ги течните отпадоци според локалните регулативи за справување со опасен отпад.
ТРАНСПОРТ
VAK/ADR: не е класифициран
sre070612 / niear141111 / lko141106 / tho031106 / 868 6404