Tikkurila Oyj
ТЕХНИЧКИ ЛИСТ
16.12.2013
(Претходна дата 15.11.2006)
 

Supi Laudesuoja - Заштита за дрвени клупи во сауни

Опис
Парафинско масло за заштита на дрвени површини од влага и нечистотија.
Карактеристики на произвоодот

Перпорачана употреба
За нетретирани или претходно третирани со масло, клупи во сауни.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Tool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
8
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
15
m2/l
Палета на бои
Безбојно, зависи од бојата на дрвото.
Покривност
8 - 15 m2/l во зависност од порозноста и површината на дрвото.
Пакување
250 ml, 1 l
Метод на примена
Четка или чиста крпа.
Време на сушење на 23°C и 50% релативна влажност на воздухот

Спремно за употреба кога маслото е впиено во дрвото. Брзината на впивање зависи од порозноста на дрвото.

Содржина на цврсти материи
100 %.
Густина
0.8 kg/l, ISO 2811.
Начин на чување
Заштитете од замрзнување.
Шифра на производот
005_9100

ДЕТАЉИ ЗА ПРИМЕНА
Услови за примена
Површината мора да биде сува, температурата на воздухот над +5 ºC, и релативната влажност на воздухот под 80 %.
Припрема
Измијте ги нечистите клупи со Supi Saunapesu според упатствата, исплакнете со чиста вода и дозволете да се исуши. Избрусете ако е потребно и отпрашете.
Treatment
Нанесете Supi Sauna Bench Protection со четка или со чиста крпа и дозволете маслото да се впие во дрвото. Ако маслото веднаш се впие, повторете го третманот. Затоплете ја сауната и избришете го вишокот масло со чиста крпа.
Чистење на алатот
Исчистете го алатот со вода или Tikkurila Pensselipesu (средство за чистење алат).
Упатство за одржување
Најрано 1 месец од третманот:
Чистете ја површината со Supi Saunapesu (1-2 dl од средството, разредено во 5 l вода). Користете неразредено средство за чистење за да отстраните дамки од прашина. За избелување на клупи користете Supi Saunapesu разреден со вода 1:1, оставете да делува 15 минути и исплакнете темелно. Третирајте ја повторно површината со Supi Bench Protection, ако е потребно.

КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ
во согласност со Регулативата (EC) No. 1272/2008
Производот не е класифициран како опасен. Безбедносниот лист е достапен на барање.
Safety Data Sheet - SUPI Sauna Bench Protection

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СПРАВУВАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА ОТПАДОТ
Рециклирајте ја празната амбалажа или отстранете ги во согласност со локалните регулативи. Исфрлете ги течните отпадоци според локалните регулативи за справување со опасен отпад.
ТРАНСПОРТ
VAK/ADR: не е класифициран
sre100314 / mli011106 / lko141106 / tho031106 / 0059100