Tikkurila Oyj
ТЕХНИЧКИ ЛИСТ
07.03.2012
(Претходна дата 01.04.2010)
 

Supi Saunapesu - детергент за чистење на сауни

Опис
SUPI Saunapesu е средство за чистење со киселина кое ги дезинфицира, избелува и раствора наслагите од вар во сауни и други влажни простории.
Карактеристики на произвоодот
За сауни и други влажни простории. Нежен и не корозивен агенс. Сепак, треба да се внимава при чистење на споеви на плочки со концентрирани или силни раствори. Не го користете заедно со производи кои содржат хлор.
Перпорачана употреба
За сауни и други влажни простории.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
The paint is water-borne
Пакување
1 l.
Разредувач
Water
Mixing ratio
Во зависност од степенот на деконтаминација, додадете 1 до 2 dl Supi Saunapesu во 5 литри вода.
Метод на примена
Четка или сунѓер.
Густина
1.03 kg/l, ISO 2811
Начин на чување
Заштитете од замрзнување.
Шифра на производот
001_7099

ДЕТАЉИ ЗА ПРИМЕНА
Услови за примена
Температурата на воздухот треба да биде најмалку +5 ºC, и влажноста на воздухот под 80 %.
Cleaning
Дозирање:

Во зависност од степенот на контаминација, додадете 1 до 2 dl Supi Saunapesu во 5 литри вода.

Растворање на каменец:

Користете 10-15% раствор.

Supi Saunapesu може да се користи како неутрализиран на постојани наслаги од вар и дамки од нечистотија.

Белење на клупи за сауни:

Измешајте еднаква количина на SUPI Saunapesu и вода (1: 1) и оставете да дејствува приближно 15 минути.

Забелешка! После третманот, секогаш исплакнете ја површината со чиста вода.
Чистење на алатот
Чиста вода.

КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ
во согласност со Регулативата (EC) No. 1272/2008
Corrosive
Corrosive
Корозивен, C Содржи: фосфорна киселина < 5 %. ПРЕДИЗВИКУВА ИЗГОРЕНИЦИ. Носете соодветна заштитна облека, ракавици и наочари/ заштита за лице. Во случај на контакт очи, исплакнете темелно со голема количина на вода и побарајте совет од лекар. Отстранете ја веднаш цела контаминирана облека. Не го вдишувајте испарувањето. Користете само во добро вентилирани простории. Чувајте ја подалеку од дофат на деца. Содржи < 5 % Содржи <5% нејонски сурфактанти, <5% катјонски сурфактанти и <5% парфеми.
Safety Data Sheet - Supi Sauna Cleaner

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СПРАВУВАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА ОТПАДОТ
Избегнувајте истурање во одвод, системи за вода и на почва. Рециклирајте ја празната амбалажа или отстранете ги во согласност со локалните регулативи. Исфрлете ги течните отпадоци според локалните регулативи за справување со опасен отпад.
ТРАНСПОРТ
VAK/ADR 8 III
sre250512 / kmm280512 / lko141106 / / tho031106 / 0017099