Tikkurila Oyj
ТЕХНИЧКИ ЛИСТ
09.09.2012
(Претходна дата 01.04.2010)
 

Supi Sauna Wax - восок за заштита на сауни

Опис
Заштита која содржи природен восок, наменета за дрвени површини во сауни.
Карактеристики на произвоодот

Supi Sauna Wax се впива во дрвото и формира резистентност кон влажност и нечистотија.

Перпорачана употреба
Клупи во сауна, панел ѕидови и плафони, врати и рамки на прозорци.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
The paint is suitable for interior walls The paint is water-borne Tool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
10
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
13
m2/l
Базни бои
EP
Палета на бои
Бои 3441-3451 од Interior Lacquer тон карта. Стандардна црна боја, бела и сива.
Градежен материјал (емисиона класа)
M1
Покривност
10-13 m2/l во зависност од видот на дрвото.
Пакување
0,225 l, 0,9 l, стандардни бои 1/3 l и 1 l.
Разредувач
Water
Метод на примена
Сунѓереста четка, сунѓер или четка со вештачки влакна.
Време на сушење на 23°C и 50% релативна влажност на воздухот
Сув по 30 минути до 1 час.  Може да се користи по 24 часа.
Содржина на цврсти материи
Отприлика 24 %.
Густина
1.0 kg/l, ISO 2811.
Начин на чување
Заштитете од смрзнување.
Шифра на производот
0017060-63

ДЕТАЉИ ЗА ПРИМЕНА
Услови за примена
Површината која се бојадисува, мора да биде сува, температура на воздухот најмалку +5 oC, и релативната влажност на воздухот под 80 %.
Припрема
Нови чисти дрвени површини:
Отстранете ја прашината и нечистотијата. Благо навлажнете ја површината, оставете да се исуши и избрусете ја, отстранете ги лабавите дрвени делови. Отстранете ја прашината од брусењето.
Стари, нечисти и претходно третирани површини:
Измијте ги со Supi Saunapesu според упатствата, исплакнете темелно и дозволете да се исуши. Избрусете и отпрашете ја површината. Ако има останато стари остатоци од треман со восокот, крајниот резултат ќе биде посјаен од вообичаено.
Supi Sauna Wax не се препорачува да се користи на површини третирани со масло (на пр. со Supi Bench Protection), ако маслото не е потполно отстрането.
Заштитете ги добро подовите пред третманот, бидејќи Supi Sauna Wax лесно се впива во фугите на керамичките плочки.
Waxing
Нанесете еден слој восок, не користејќи повеќе восок отколку што дрвото може да апсорбира. Бидејќи восокот е многу течен, најсоодветен метод за нанесување е четка или сунѓер. Површината останува мрсна, ако се нанесува премногу восок.
Направете проба со тониран восок Supi Sauna на скриено место за да бидете сигурни за точната боја. Конечната боја на површината зависи од видовите на дрво. Третирајте мали површини на едно место за да избегнете преклопување и големи површини на панели 1-2 панели истовремено за да постигнете изедначена боја.
Пред употреба, загрејте ја и вентилирајте ја темелно просторијата.
Термички модифицираните површини од дрво се препорачува да се третираат со восокот Supi Sauna затемнет во боја TVT 318R.
Чистење на алатот
Исчистете го алатот со вода и сапун.
Упатство за одржување
Чистење најрано 1 месец по нанесувањето на восокот, ако е неопходно:

Исчистете ја површината со Supi Saunapesu (1-2 dl од средството за чистење разредено во 5 литри вода).
EU VOC 2004/42/EC ограничена вредност
(cat A/f) 130g/l(2010)

КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ
во согласност со Регулативата (EC) No. 1272/2008
Производот не е класифициран како опасен. Безбедносниот лист е достапен на барање.
Safety Data Sheet - SUPI Saunavaha (Sauna Wax) [GB-ENG]

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СПРАВУВАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА ОТПАДОТ
Рециклирајте ја празната амбалажа или отстранете ги во согласност со локалните регулативи. Исфрлете ги течните отпадоци според локалните регулативи за справување со опасен отпад.
ТРАНСПОРТ
VAK/ADR: не е класифициран
sre060912 / niear170610 / 0017060-63