Опис
Systems
Инструкции за работа
Технички податоци
Colors
Калкулатор за потрошувачка на боја
Safety Data Sheets
MEDM1
 

Taika Pearl Paint – боја со бисерен ефект

Водоразредлива акрилна металик боја со бисерен ефект. Се користи за декорација на ѕидни површини во ентериер. Дава неверојатен декоративен бисерен ефект. 


KiiltäväMatta
The paint is suitable for interior wallsThe paint is water-borneTool: rollerTool: sprayTool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
6
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
8
m2/l

ЕДНОСТАВНА ЗА УПОТРЕБА

Се користи за декорација на ѕидни, метални и дрвени површини како и за мебел во ентериери. Се корсити за завршна внатрешна декорација на површина која претходно е боена со латексна боја. 

ИЛЈАДА РАСПОЛЕЖЕНИЈА 

Водоразредлива акрилна металик боја дава ефект со перли. 


СЈАЈ ВО СЕКОЈДНЕВНИОТ ЖИВОТ

Taika бојата се користи за декорација на ѕидови и површини во ентериер.  Доброто осветлување го нагласува ефектот на бојата. 


Tikkurila Oyj
ТЕХНИЧКИ ЛИСТ
15.01.2013
(Претходна дата 10.01.2012)
 

Taika - боја со бисерен ефект

Опис
Водоразредлива, нијансирана акрилна боја со бисерен ефект.
Карактеристики на произвоодот

Се користи за декорација на ѕидни површини, дрвени површини и мебел, метални и бетонски површини во ентериер.

Перпорачана употреба
Се користи во ентериери за декорација на ѕидни површини и мебел каде се бара фенси ефект. Може да се корсити за боење на површини прв пат или може да се нанесе на веќе постоечки алкидни и каталитички бои, или на лакирани површини. Добро осветлување ќе го нагласи ефектот.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
The paint is suitable for interior walls The paint is semi-gloss The paint is water-borne Tool: roller Tool: spray Tool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
6
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
8
m2/l
Базни бои
HM and KM
Палета на бои
Taika тон карта и упатство за употреба.
Степен на сјај
Semi-gloss
Градежен материјал (емисиона класа)
M1
Покривност
6-8 m2/l.
Пакување
0,1; 0,225; 0,9 i 2,7 l Silver и Gold
стандардни бои 0,1; 0,225 i 1l
Разредувач
Water
Метод на примена

Методи: четка (синтетичка), ваљак и прскалица. Користете четка и ваљак доколку се бара да се постигне нерамен ефект.

На пример конвенционален спреј: големина на пример со големина 1.8 mm, разредете го и до 40% со вода.

При употреба на прскалица,  пред употреба тестирајте ја бојата.Време на сушење на 23°C и 50% релативна влажност на воздухот
Површината е сува на допир  после 1 час. Вториот слој нанесете го после 8 часа.
Wash resistance
Отпорна на чистење преку 5000 пати. (SFS 3755).
Отпорност на топлина
+85°C, ISO 4211-3.
Содржина на цврсти материи
Приближно 35%
Густина
1.1 kg/l (without tinting), ISO 2811
Начин на чување
Заштитете од мраз.
Шифра на производот
858_6085/6
MED Certificate

ДЕТАЉИ ЗА ПРИМЕНА
Услови за примена
Површината која се бои мора да биде сува, температуата на воздухот најмалку + 10ºC, а релативната влажност на воздухот помалку од 80%.
Ниските температури (приближно +15º C) и прилично високата влажност на воздухот (50-70 % RH) го спречува испарувањето на бојата и ја чини работата полесна.
Припрема
Небоени површини:
Внимателно исчистете ја површината од нечистотии и прашина, за да се овозможи најдобра адхезија на бојата.
Дрвени површини:
Чворовите на дрвото премачкај ги со лепак. После тоа нанесете Helmi Primer или Helmi прајмер за мебел. За нови дрвени површини кои се во добра сосотојба директно нанесете од Taika Perl бојата.
Метални површини:
Најорво, на металните површини нанесте Rostex Super или Rostex Super Akva, анти корозивен прајмер.
Ѕидни површини:
Ако е неопходно, израмнете ги површините користејќи Presto полнило и избришете ја сувата површина. Отстранете ја прашината од брусење. Нанесете 1 -2 слоја Tikkurila бои за ѕид, Harmony или Feelings бои за ентериер.
Предходно боени површини:
Измијте ги веќе боените површини користејќи Maalipesu средството за чистење и внимателно исплакнете со вода. Оставете да се исуши.ж

Дрвени површини: Со стругање отстранете ја старата боја или лак. Избрусете ја површин ата а потоа нанесете слојмат лак. Отстранете ја прашината од брусење.
Пополнете ги дупките и пукнатините со Presto полнило и избрусете ги пополнетите места. Нанесете прајмер на необоените површини.
Напомена:На површината користете Otex прајмер, покривен нитроцелулозен лак.


Ѕидни површини: Избрусете ги нерамните и сјајни побршини. Отстранете ја прашината од брусење. Пополенте ги дупките и пукнатините со Spakkeli или Presto полнило и избрусете ги исушените површини. Отстрантете ја прашината од брусење. Нанесете прајмер како кај необоените површини.

Премачкување
Пред употреба добро промешајте ја бојата до дно.

Мебел и слично: Со четка, ваљак или спреј, нанесете два слоја Taika Perl бојат. Во случај на боење на големи површини најдобро е бојата први да се нанесе со ваљак, а со четка да се пополнат празнините. Користете четки со високо квалитетни синтетички влакна. Ефектот на бисерен сјај е нагласен во потезите.

Ѕидни површини/ ефект боење: При аплицирање на ѕидови, Taika Perl бојата дава најдобар ефект на мали површини. Во Taika колор картата можете да најдете бои за бојадисување на ѕидови, кои се согласуваат со Taika Perl бојата.
На површина од 1m² со ваљак нанесете ја Taika бојата, а доколку сакате да добиете ефект, користете различни ваљаици, четки или сунѓер. Се препорачува привремено боење на гипс - картон плочи.
Препорачано е пред боење да се заштитат сите лајсни со трака. После фарбањето веднаш отстранете ја заштитната трака. Ако се бојат мали површини корисете четка, и веднаш после тоа поминете преку површината со ваљак. На тој начин се избегнуваат преклопувањата при нанесување на бојата. Нанесете два слоја на боја, а доколку сакате да посетигнете посилен ефект, се препорачува само еден слој.


Боењето на големи мазни површини со Taika Perl бојата, бара вештина и искуство. Почетниците може да применат метод на накрсно бојадисување со четка или ваљак, дури и ако се работи за поглеми ѕидни површини.

Taika Perl бојата е одлична за шаблонско боење.

Дополнителни идеи и детални упатства може да се најдат во Taika упатство, колор карта и упатство за ефектно боење.

Чистење на алатот
Отстранете го вишокот боја од алатот. Алатот измијте го со сапун и вода. За отстранување на слабо закоравена боја, се препорачува средството за чистење.
Упатство за одржување
Најрано месец дена после бојадисувањето: Исчистете ја површината со неутрален pH 6-8 детергент за садови користејќи мека четка или сунѓер. Многу валканите површини исчистете ги со употреба на слаб алкиден 8-10 детергент, мека крпа или сунѓер. Внимателно измијте ја површината.
Имајте внимателен однос кон површината, во следните неколку недели после боењето. Бојата ќе ја достигне својата финална цврстина и отпорност после месец дена во нормални услови. Доколку површината мора да биде исчистена веднаш после боењето, сторете го тоа со влажна крпа или сунѓер. Внимателно измијте ја површината.
Упатство за одржување
Следете ги инструкциите за предходно боени површини, доколку се бара ефект може да се постигне со наносување на нов слој Helmi боја за мебел или со било која водоразредлива боја за ѕидови.
EU VOC 2004/42/EC ограничена вредност
(категорија A/l) 200g/l (2010)
Taika Pearl Paint содржи VOC max. 200 g/l.

КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ
во согласност со Регулативата (EC) No. 1272/2008
Производот не е класифициран како опасен. Внимателно користете ја бојата. Избргнувајте долг контакт со кожата и вдишување на маглата Безбедносниот лист е достаперн по барање.
Safety Data Sheet - TAIKA Pearl Paint

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СПРАВУВАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА ОТПАДОТ
Празните канти и лименки рециклирајте ги или одложете ги во согласност со локалните прописи. Течниот отпад уништете го или одложете гo во согласност со локалните прописи.
ТРАНСПОРТ
VAK / ADR: not classified
sre090713 / hok120906 / tho140906 / 858 6085-6

Калкулатор за потрошувачка на боја

Површина која се бојадисува
m
m
Покривност на боите кога површината е...
1L =
1L =
Третман за површината
Нанесување на боја
слоеви
Потрошувачка на призвод кога површината е ...
litara
litara
Error!