Опис
Systems
Инструкции за работа
Технички податоци
Colors
Калкулатор за потрошувачка на боја
Safety Data Sheets
 

Tunto Hieno – Фина завршна структура

Водоразредлив стуктурен премаз за декорација за ѕидни и плафонски површини во ентериер. Со употреба на различни алати со Tunto може да се постигнат голем борј на ефекти. 


KiiltäväMatta
The paint is suitable for interior wallsThe paint is water-borneTool: roller
The coverage of the paint on rough surfaces
1
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
1,5
m2/l

ТРОДИМЕНЗИОНАЛНА ПОВРШИНА

Комбинација на боја и текстура дава нов импулс на конечниот излгед. Примената на Tunto Hieno производот дава широк избор на начинот на негова примена – единственост и различност. 

ИНТЕРАКЦИЈА НА БОЈА И ПОВРШИНА

Структурата и бојата конечно се пронајдоа. Доколку за ѕидовите во вашиот ентериер планирате единствена површина, со производот Tunto Hieno бидете слободни да искомбинирате боја и структура. 

РАЗНОВИДНОСТ НА БОЈАТА

Можност за нијансирање според Tunto  палетата на бои.  Перцепцијата на боја зависи од осветлувањето, и површинската структура на премазот. Поттикенте си ја инспирацијата и пронајдете нова идеја. Структурната покривност дава трета димензија. Tikkurila Oyj
ТЕХНИЧКИ ЛИСТ
10.01.2012
 

Tunto Hieno - Фина завршна структура

Опис
Vodorazredivi akrilni premaz.
Карактеристики на произвоодот

Погоден за нови или предходно обоени бетонски површини, цигла, дрвени и гипсени плочи или плочи од иверка, кој се користи за постигнување на ефект на фина завршна структура. Tunto Hieno исто така може да се нанесува и на плафони.

Перпорачана употреба
На ѕидови и плафони во ентериери.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
The paint is suitable for interior walls The paint is full-matt The paint is water-borne Tool: roller
The coverage of the paint on rough surfaces
1
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
1,5
m2/l
Базни бои
AP and C
Палета на бои
Može se nijansirati prema Tunto ton karti. Uslovi osvetljenja i struktura površine na koju se nanosi proizvod će doprineti konačnom efektu boje. Proizvod mora biti prethodno pomešan pre nijansiranje.
Colour Cards
Степен на сјај
Full-matt
Покривност
1-9m2/l во зависност од методот на нанесување:
- Дебел слој со ваљак 1-1,5m2/l
- Тенок слој со ваљак 4-5 m2/l
- Четка 2-2,5m2/l
- Дебел слој со шпахтла 2-2,5m2/l
- Тенок слој со шпахтла 7-9m2/l

Пакување
2,7 l, 9 l.
Разредувач
Water
Метод на примена

Се нанесува со ваљак, четка или шпахтла. Разредете со вода.

Време на сушење на 23°C и 50% релативна влажност на воздухот

Вториот слој се нанесува после 24 часа од нанесувањето на првиот слој.

Содржина на цврсти материи
Приближно 53 %.
Густина
1.0 kg/l, ISO 2811.
Начин на чување
Заштитете од мраз.
Шифра на производот
960_7014

ДЕТАЉИ ЗА ПРИМЕНА
Услови за примена
Површината која се третира мора да биде сува, а температурата на воздухот, површината и премазот мора да биде најмалку + 5˚ C а релативната влажност на воздухот под 80%.
Припрема
Небоени површини:
Исчистете ја површината од нечистотии и прашина. Ако е потребно, изглетувајте ја површината со соодветното полнило. Подлогирајте со Luja Universal Primer. Пред да нанесете Tunto Hieno нанесете 1-2 слоја од Harmony бојата за ентериери.
Предходно боени површини:
Измијте ја предходно обоената површина со средство за чистење и внимателно исплакнете со вода. Ако е потребно изглетувајте ја површината со соодветното полнило. Избрусете ја површината додека не стане мат, и отстранете ја прашината. Доколкку разликата помеѓу подлогата и завршниот премаз е голема, тогаш се репорачува да се нанесе еден слој од бојата Harmony, кој би бил со потемна нијанса во однос на финалниот производ.
Премачкување
Пред употреба на призводот , добро промешајте. За аплицирање на производот, користете ваљак. Површината може да се прошара со широка четка или ваљак. Нанесете подебел слој од премазот на површина од околу 1m2 и веднаш шаблонирајте ја површината. Избегнувајте премногу дебели слоеви бидејќи може да дојде до испукнување.
Filling
Доколку сакате само да се бојадисува или да се бојадисува со постигнување на одредена структура на површиината, израмнете ја површината користејќи полнило. Процесот понатаму продолжува според упатството за небоени површини.
Чистење на алатот
Измијте го алатот со вода или со Tikkurila средството за чистење.
Упатство за одржување
Откако ќе се исуше, исчистете ја површината со павосмукалка или мека четка.


КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ
во согласност со Регулативата (EC) No. 1272/2008
Производот не е класифициран како опасен. Безбедносниот лист е достапен по барање.
Safety Data Sheet - TUNTO Fine

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СПРАВУВАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА ОТПАДОТ
Празните канти и лименки рециклирајте ги или одложете ги во согласност со локалните прописи. Течниот отпад уништете го или одложете гo во согласност со локалните прописи.
ТРАНСПОРТ
VAK/ADR: not classified
ssa2502008 / JOA031007 / akk030308 / lko031007 / lil171007 / 717 -s

Colors

Тон карта за колекција Tunto

Established in 1862, Tikkurila develops, markets and produces paints and coatings for DIY and professional users and for industrial applications. Tikkurila combines the traditions of paintmaking with the latest technological achievements and environmental awareness. The consistently high quality of products and services is ensured by extremely capable staff, innovative R&D, highly automated production technology and efficient logistics. The Group has extensive experience in using tinting systems and marketing branded products.

Калкулатор за потрошувачка на боја

Површина која се бојадисува
m
m
Покривност на боите кога површината е...
1L =
1L =
Третман за површината
Нанесување на боја
слоеви
Потрошувачка на призвод кога површината е ...
litara
litara
Error!