Опис
Systems
Инструкции за работа
Технички податоци
Colors
Калкулатор за потрошувачка на боја
Safety Data Sheets
 

Tunto Karhea  - груба завршна структура

Водоразредлив акрилен структурен премаз за декорација на ѕидни и плафонски површини во ентериер. Погоден за декорација на суви простории на нови или веќе третирани површини од бетон, цигла, плоча од иверка, и глетувани површини.


KiiltäväMatta
The paint is suitable for interior wallsThe paint is water-borneTool: sprayTool: trowel
The coverage of the paint on rough surfaces
0,5
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
0,7
m2/l

РАЗНОВИДНИ БОИ

Можност за тонирање според  Tunto тон карта. Перцепција на финалната боја зависи од осветлувањето и структурата на површината. Почувствувајте инспирација и најдете нова идеја. Структурната покривност дава трета димензија. 

СВЕТЛОСТ И СЕНКА 

Комбинација на боја и текстура дава нов имплулс на конечниот резултат. Примената на Tunto производите дава широк избор на начинот за нивна примена – единственост и различност. 

ИНТЕРАКЦИЈА НА БОЈА И ПОВРШИНА

Структурата и бојата конечно се пронајдоа. Доколку за ѕидовите во вашиот ентериер планирате единствена површина, со производот Tunto Karhea  бидете слободни да искомбинирате боја и структура.


Tikkurila Oyj
ТЕХНИЧКИ ЛИСТ
26.06.2013
(Претходна дата 08.04.2013)
 

Tunto Karhea -Груба завршна структура

Опис
Водоразредлив акрилен премаз.
Карактеристики на произвоодот

Погоден за нови или предходно боени бетонски површини, цигла, дрвени или гипсени плочи. Tunto Karhea може да се примени и на плафони.

Перпорачана употреба
Се користи за ѕидови во суви простории.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
The paint is suitable for interior walls The paint is full-matt The paint is water-borne Tool: spray Tool: trowel
The coverage of the paint on rough surfaces
0,5
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
0,7
m2/l
Базни бои
RPA and RPC
Палета на бои
Може да се нијансира според Tunto тон карта. Конечната боје е нешто потемна од стандарните бои поради грубоста на производот. Промешајте го производот пред употреба.
Colour Cards
Степен на сјај
Full-matt
Покривност
0,5 - 0,7 m² / l . Покривноста на производто е одредена според структурата и порозноста на површината, како и од методот и условите на бојадисување.
Пакување
5 kg (приближно 2.7 l)
16.5 kg (приближно 9 l).
Разредувач
Water
Mixing ratio
Ако е потребно, растворете со 1% вода.
Метод на примена

Може да се нанесе на челична мистрија, во случај на употреба на пиштол големината на млазницата треба да биде 5 mm.

Пред употреба на прскалица, отстранете го метеланиот поклопец, бидејќи во текот на миксање на бојата може да испадне во кантата.


Време на сушење на 23°C и 50% релативна влажност на воздухот

Вториот слој се нанесува после 24 часа.

Отпорност на топлина
80ºC, ISO 4211-3
Содржина на цврсти материи
Приближно 65%
Густина
n. 1.8 - 1.9 kg/l ISO 2811.
Начин на чување
Заштитете од мраз.

ДЕТАЉИ ЗА ПРИМЕНА
Услови за примена
Површината која се третира мора д абиде сува, а темппературата на воздухот, површината и бојата мора д абиде најмалку + 5C, а релативната влажност на воздухот да биде под 80%.
Припрема
Небоени површини :
Исчистете ја површината која се бои од нечистотии и прашина. Ако е потребно, глетувајте ја површината со соодветниот Presto производ. Подлогирајте ја површината со Varma прајмерот. Нанесете 1-2 слоја боја пред да го нанесете финишот.
Предходно боени површини:
Измијте ги предходно боените површини со Maalipesu средството за чистење и внимателно исплакнете со вода. Ако е потребно, израмнете ја површината со соодветниот Presto производ. Ако е голема разликата помеѓу подлогата и завршната боја, се препорачува нанесување на Harmony бојата која е потемна во однос на финалниот производ.
Coating
Пред употреба на производот добро промешајте.Користете мистрија за да го нанесете првиот слојод премазот. После нанесувањето на првиот слој рамномерно тријте ја површината најмалку 15 минути. Доколку површината не се глетува лесно, нанесено е премногу премаз. Отстранете го вишокот на премаз со употреба на мистрија.
Чистење на алатот
Отстранете го остатокот на премаз од алатот и вратите го назад во кантата, да би се избегнало блокирање на одводот. Алтот измијте го со вода.
Упатство за одржување
Сувите површини исчистете ги со правосмукалка.
EU VOC 2004/42/EC ограничена вредност
(cat A/l 200g/l(2010) Tunto Coarse содржи VOC max. 200g/l.

КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ
во согласност со Регулативата (EC) No. 1272/2008
Производот не е класифициран како опасен. Безбедносниот лист е достапен по барање.
Safety Data Sheet - TUNTO Coarse

DECLARATION OF PERFORMANCE

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СПРАВУВАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА ОТПАДОТ
Празните канти и лименки рециклирајте ги или одложете ги во согласност со локалните прописи. Течниот отпад уништете го или одложете гo во согласност со локалните прописи.
ТРАНСПОРТ
VAK/ADR: not classified
sre130613 / JOA031007 / akk030308 / lko031007 / lil171007 / 852 -s


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
TIK-0852-5001
EN 15824:2009
Internal plaster based on organic binder
[Содержание опасных веществ] puuttuu kielellä mk
[NPD] puuttuu kielellä mk
[Реакция на огонь] puuttuu kielellä mk
C-s1,d0
[Прочность на растяжение при изгибе] puuttuu kielellä mk
≥ 0,3 N/mm²

Colors

Тон карта за колекција Tunto

Established in 1862, Tikkurila develops, markets and produces paints and coatings for DIY and professional users and for industrial applications. Tikkurila combines the traditions of paintmaking with the latest technological achievements and environmental awareness. The consistently high quality of products and services is ensured by extremely capable staff, innovative R&D, highly automated production technology and efficient logistics. The Group has extensive experience in using tinting systems and marketing branded products.