Опис
Systems
Инструкции за работа
Технички податоци
Colors
Калкулатор за потрошувачка на боја
Safety Data Sheets
 

Unica Akva емајл 

Акрилен полусјаен емајл лак  кој се користи за долготраен  квалитет за заштита и декорација на метлани и дрвени површини во ентериер и екстериер.


KiiltäväMatta
The paint is water-borneTool: rollerTool: sprayTool: brushApplication conditions
The coverage of the paint on rough surfaces
7
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
9
m2/l

НИЈАНСИРАЊЕ

Бела наза може да се користи како бела боја или може да се тонира според Tikkurila Sypmhony тон  карта.

ЗА ГРАДИНАРСКИ МЕБЕЛ

Дизјаниран за бојадисување прозори и врати како и градинарски мебел. Може исто така да се користи и за боење на дрвени панели на тераса. Не се препорачува за примена врз алуминиумски површини.

ЗА ПРОЗОРСКИ РАМКИ И ВРАТИ

Се корсити за нови и веќе боени или лакирани дрвени и метални површини во ентериер и екстериер. Одличен за боење и заштита на дрвени површини.


Tikkurila Oyj
ТЕХНИЧКИ ЛИСТ
18.10.2013
(Претходна дата 29.04.2013)
 

Unica Akva - Акрилен полусјаен емајл

Опис
Акрилна боја.
Карактеристики на произвоодот

За внатрешно и надворешно бојадисување на нови или веќе боени површини, дрвени лакирани површини и подлогирани метални површини. Идеален за одржување на индустриски обоени, лакирани површини, како и површини третирани со бои со транспарентен финиш.

Перпорачана употреба
Погоден за боење дрвени и метални рамки за прозори (непластифицирани површини), врати и мебел за во двор, и за дрвени панлески површини кај застаклени тераси.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
The paint is semi-gloss The paint is water-borne Tool: roller Tool: spray Tool: brush Application conditions
The coverage of the paint on rough surfaces
7
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
9
m2/l
Базни бои
A and C
Палета на бои
Бела А - база која може да се користи како таква или тонирана според Tikkurila Wooden Facades тон карта. Исто така може да се тонира според боите во Simphonyтон карта. C- базата е безбојна и треба да се тонира пред употреба. Тониранта боја не може да се менува.
Степен на сјај
Semi-gloss
Покривност
7-9m2/l
Пакување
База A: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
База C: 0,9 l, 2,7 l.
Разредувач
Water
Метод на примена

Се нанесува со синтетичка четка или ваљак , глетувањето е со четка
Конвенционален спреј:
- 1.4-1.8 mm , разредете 0-10 %
Спреј на воздушен притисок :
-наставок 0.009˝ - 0.013˝ , разредете 0-5 %

 

Време на сушење на 23°C и 50% релативна влажност на воздухот

Површината е сува после ½ час, вториот слој се нанесува следниот ден. Површината е подготвена за употреба после 2 - 3 дена. Содржина на цврсти материи
Приближно 40 % во зависност од бојата.
Густина
approx. 1.20 kg/l depending on colour, ISO 2811.
Начин на чување
Заштитете од мраз. Отворени, малку користени или полу празни канти не можат да бидат складирани долго време.

ДЕТАЉИ ЗА ПРИМЕНА
Услови за примена
Во текот на бојадисувањето и сушењето, површината мора да биде сува, температурата на воздухот најмалку + 5 ° C , а релативната влажност на воздухот под 80%.
Припрема
Отстранете ги површините кои се оштетени од временските услови.
Нова небоена површина:
Исчистете ја дрвената површина од нечистотии и мувла. Измијте ја површината со Maalipesu средството за чистење. Отстранете ги вишокот смола и чворови, и нерамнините пополнете ги со лак за чворови. Надворешните дрвени површини подлогирајте ги со Valtti Akvabase или Valtti Base. Измијте ги металните површини со средство за чистење и отсранете ја 'рѓата. Надворешните метални површини подлогирајте ги со Rostex Super Akva или Rostex Super Metal Primer, а додека внатрешните метални површини со Rostex Super Akvom или Otex прајмер.
Напомена: Ако се користи Orex како прајмер, конечната адхезија на бојата ќе се достигне 2 недели после нанесувањето на боја. Во текот на периодот на сушење избегнувајте прицврстување на заштитини траки на обоените површини.
Предходно обоени површини:
Отстранете ја бојата и китот од предходно обоената површина.Ако е потребно, измијте ги дрвените површини со средство за чистење дрвени површини, а металните површини со средство за чистење метал. Избрусете ги сјајните површини. Отстранете ја прашината.
Кја дрвенит еповршини во енетреир: пополнете ги дупките и пукнатините со полнило и избрусете ги пополнетите делови. Подлогирајте ги надворешните површини со Valtti Akvabase или Valtti Base. Подлогирањето се препорачува кај оштетените дрвени површини. Металните површини се подлогираат со Rostex Super Akva или Rostex Super.


Премачкување
Пред употреба на производот добро промешајте. Се нанесува со четка, ваљак, или пиштол, најмалку во 2 слоја. На големи површини најдобро е прво да се нанесе боја со краток ваљак а потоа да се израмни со четка. Не дозволувајте рабовите на бојата да се исушат брзо. Доколку Unica Akva се нанесува со четка, производот може да се разреди со вода до 5%.
Бидејќи бојата се суши брзо, препорачливо е да се работи во сегменти. Најсоодветен алат е четка од синтетички влакна, кои имаат повеќе разгранети влакна. На стаклени површини бојата треба да се нанесе во слој од 1-2 mm на стаклото.

Чистење на алатот
Отстранете го вишокот на боја од алатот. Измијте со вода или сапун. Доколку бојата на алатот е стврдната, се препорачува употреба на Tikkurila средството за чистење.
Упатство за одржување
Производот ја остстваурва својата конечна цврстина и трајност 4 недели после боењето, под нормални услови, така што за време на тој период треба внимателно да се ракува со површината. Доколку површините се нечисти и треба да се исчистат после боењето, исчистете ги со мека четка или влажна крпа.
Најрано месец од бојадисувањето на површината може да се чити со Huoltopesu (1 дел Huoltopesu во 10 делови вода). Многу валканите површини и флеки може да се чистат и со појак Huoltopesu раствот (1:1). После целосната адхезија, измијте ја површината и оставтете ја да се исуши.


EU VOC 2004/42/EC ограничена вредност
категорија A/d (130 g/l)(2010). Unica Akva содржи VOC max. 130 g/l.

КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ
во согласност со Регулативата (EC) No. 1272/2008
Содржи 3 -jodo- 2 - propinil butilkarbamata. Може да предизвика алергиски реакции. Безбедносниот лист е достапен на барање.
Tikkurila Unica Akva

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СПРАВУВАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА ОТПАДОТ
Празните канти и лименки рециклирајте ги или одложете ги во согласност со локалните прописи. Течниот отпад уништете го или одложете гo во согласност со локалните прописи.
ТРАНСПОРТ
ADR: not classified
sre140513 / hsa290413 / akk030912

Калкулатор за потрошувачка на боја

Површина која се бојадисува
m
m
Покривност на боите кога површината е...
1L =
1L =
Третман за површината
Нанесување на боја
слоеви
Потрошувачка на призвод кога површината е ...
litara
litara
Error!