Опис
Systems
Инструкции за работа
Технички податоци
Colors
Калкулатор за потрошувачка на боја
Safety Data Sheets
 

Valtti Akvacolor – водена лазура

Водоразредлив полутранспарентен завршен лазурен премаз со мат сјај за заштита и декорација  на дрвени површини во екстериер. 


The paint is suitable for exterior wallsThe paint is water-borneTool: sprayTool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
4
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
12
m2/l

ЗАШТИТА ОД НАДВОРЕШНА ВЛАГА

Самата природа бара од нас да го заштитиме дрвото од надворешните штетни фактори. Употребата на Valtti Akvacolor лазурата му овозможува долготраен, квлатитетен и транспарентен изглед на дрвото. Совршено се апсорбира  во дрвото штитејќи го од влага и UV зрачења. 

ЗА СИТЕ ТИПОВИ ДРВО

Без разлика на тоа кој вид користите, Valtti Akvacolor ќе го декорира и заштити дрвото. Глазурата може да се примени за надворешни дрвени подлоги кои се импрегнирани под притисок и термички третирани.

НИЈАНСИ

Valtti Akvacolor базата е безбојна, меѓутоа лазурата може да се нијансира според Tikkurila Valtti Wood Finishes тон карта. 


Tikkurila Oyj
ТЕХНИЧКИ ЛИСТ
28.10.2013
(Претходна дата 02.05.2013)
 

Valtti Akvacolor -полутранспарентен лазурен завршен премаз

Опис
Водоразредлив полутранспарентен завршен лазурењн премаз за дрво во екстериер.
Карактеристики на произвоодот

Водоразредлив, на база на природни масла, полутранспарентен премаз за надворешна употреба на дрво. Во состав на производот влегува и алкидно растително масло. Достапен во многу атрактивни бои. Valtti Akvacolor продира и ја разубавува природната убавина на дрвото и влијае на успорување на негативните ефеккти од влагата и атмосферските влијанија.

Перпорачана употреба
Се користи за бојадисување на обложено дрво, прозорски рамки и огради. Соодветен за небоени или предходно боени дрвени површини. Погоден за надворешни површини, мазни или разни елементи, импрегнирано и термички модифицирано дрво.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
The paint is suitable for exterior walls The paint is water-borne Tool: spray Tool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
4
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
12
m2/l
Базни бои
EP
Палета на бои
Нијанси достапни по Tikkurila Valtti тон карта.
Секогаш користете нијансирана боја. Конечната нијанса може да ја видите тек, откако ќе се исуши бојата.
Покривност

Мазни површини: 8-12 8-12 m2/l по нанесен слој. Вистинската потрошувача зависи од многу фактори како што се порозност, текстура, степенот на влажност на подлогата.

Пакување
0.9 l, 2.7 l, 9 l and 18 l
Разредувач
Water
Метод на примена

Четка и спреј.

Време на сушење на 23°C и 50% релативна влажност на воздухот

Површината е сува на допир 2-3 часа од нанесувањето, растојанието помеѓу слоевите треба да биде најмалку 24 часа. Ниската температура и висока влажност може да го продолжат процесот на сушење. Првите неколку дена избегнувајте механички притисок на површината се додека бојата не ја достигне својата конечна цврстина.


Содржина на цврсти материи
Приближно 22% во зависност од бојата.
Густина
n. 1.0 kg/l, ISO 2811.
Начин на чување
Заштитете од мраз.
Не соодветно затворена или полупразна конзерва не може долгорочно да се складира. Искористете ја смесата која ви останала во текот на истото сезонско бојадисување бидејќи карактеристиките на производот може да се променат во полупразна конзерва.
Шифра на производот
4500070

ДЕТАЉИ ЗА ПРИМЕНА
Услови за примена
Сите површини кои треба да се бојат треба да бидат суви, ввлагата во дрвото под 20%, температурата на воздухот, површината на дрвото најмалку + 5°C, а релативната влажност на воздухот под 80%. Најдобри работни услови се постигнуваат на облачно ноо суво време, со температура од +10 - +20°C.
Припрема
Небоени површини:
Исчистете ја површината од нечистотии и прашина користејќи четка за триење. Површината која е зафатена со габи измијте ја со Tikkurila Homeenpois или Tehopesu Super Clean средството за чистење, следете ги упатствата на произведувачот. Пред нанесувањето на боја, на површината нанесете Valtti база или Valtti Akvabase прајмер.

Површини кои се претходно третирани со полутранспарентна боја:
Со стругач или челична четка, отстранете го растресиот материјал од дрвото. Исчистете ја површината и доколку е потребно измијте ја со Homeenpoisto или Tehopesu Super Clean средството за чистење. Подлогирајте ја дрвената површина со Valtti Base или Valtti Akvabase.

Priming
Во раната фаза на изградба нанесете основен слој на Valtti Base или Valtti Akvabase, кои треба да се применат на сите надворешни површини кои предходно не се третирани или вакумски импрегнирани.
Treatment
Зачувајте доволна количина од нијансираната боја Valtti Akvacolor за покривање на една површина, а бојата миксајте ја во една канта да би се избегнала разлика во нијансата. Добро промешајте пред и во текот на употребата. Нанесете altti Akvacolor рамномерно и континуирано долж површината или на неколку даски како би се избегнало поклопување.
Sačuvajte dovoljno nijansirane Valtti Akvacolor za jednu površinu, a boju miksajte u jednoj kanti kako bi se izbegle moguće razlike u boji. Dobro promešajte pre i tokom upotrebe . Nanesite Valtti Akvacolor ravnomerno i kontinuirano duž površine ili na nekoliko dasaka kako bi se izbeglo preklapanje.
Нанесете два слоја на мазни и рапави површини во тенки слоеви. Секогач користете потемно нијасни за прекривање на нови површини.

Проверете ја состојбата на третирната површина и освежете ја бојата кога е потребно. На интервалот на одржување влијае локацијата и временските услови.
Проверете ја состојбата на дрвото и функционалноста на струкстурата пред нанесувањеето на завршниот слој. Повеќе информмации погледнете на: http://www.tikkurila.com/decorative_paints/instructions/exterior_painting/log_surfacesЧистење на алатот
Исчистете со вода и сапун веднаш после употреба. Измијте со вода. Tikkurila средството за чистење се препорачува за отстранување на стврдната боја.
EU VOC 2004/42/EC ограничена вредност
(категорија A/e) 130g/l(2010)
Valtti Akvacolor содржи VOC max. 130 g/l.

КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ
во согласност со Регулативата (EC) No. 1272/2008
Содржи kobalt oktoat i ja - jod - 2 - propinil butilkarbamata. Може да предизвика алергиска реакција. Безбедносниот лист е достапен по барање.
Tikkurila_Valtti_Akvacolor

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СПРАВУВАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА ОТПАДОТ
Избегнувајте испуштање во канализација, водоводни системи, и земја. Рециклирјте ги празните лименки или одложете ги во согласност со локалните прописи. Течниот отпад треба да се уништи во согласност со локалните прописи. Запаливо! Чистење со крпа, бришење или фрлање во отпад може да се самозапали и да предизвика оган. Отпадот треба да се собере и да се чува во вода пред да се одложи, или сушете на отворен простор или веднаш запалете го. Izbegavajte prosipanje u kanalizaciju, vodovodne sisteme i zemljišta. Reciklirajte prazne limenke ili ih odložite u skladu sa lokalnim propisima. Tečni otpad treba da se uništi u skladu sa lokalnim propisima.
ТРАНСПОРТ
VAK/ADR -
sre140414 / ssa110308 / mli201106 / kmm050612 / lko191106 / 450-s

Калкулатор за потрошувачка на боја

Површина која се бојадисува
m
m
Покривност на боите кога површината е...
1L =
1L =
Третман за површината
Нанесување на боја
слоеви
Потрошувачка на призвод кога површината е ...
litara
litara
Error!