Опис
Systems
Инструкции за работа
Технички податоци
Colors
Калкулатор за потрошувачка на боја
Safety Data Sheets
 

Valtti Opaque – акрилна покривна боја

Специјална алкидна модифицирана покривна боја на база на акрилат за заштита и декорација на разни видови дрвени површини во екстериер. 


KiiltäväMatta
The paint is suitable for exterior wallsThe paint is water-borneTool: sprayTool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
4
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
10
m2/l

ЈА ЗАДРЖУВА СТРУКТУРАТА  НА  ДРВОТО

Квалитетно покривно боење на природната текстура на дрвото, висока покривност , лесно за нанесување, висока еластичност, екстремна издржливост. Го штити дрвото од климатски услови.

ЗАШТИТА ОД ВЛАГА И МУВЛА

Valtti Opaque, завршниот премаз за заштита и декорација на дрвени површини, е отпорен на атмосферски и механички влијанија. Овој премаз е водоотпорен и како таков долготрајно ја штити дрвената површина. 

ЗА НОВИ И ТРЕТИРАНИ ПОВРШИНИ

Valtti Opaque има одлична покривна моќ, што овозможува негова примена како на нови така и на стари, претходно третирани површини.  Дава прекрасен полу – мат изглед на површината, и достапен е во 30 нијанси според тона картата Valtti_Opaque.


Tikkurila Oyj
ТЕХНИЧКИ ЛИСТ
02.05.2014
(Претходна дата 02.05.2013)
 

Valtti Opaque - Акрилна покривна боја за дрво

Опис
Специјална алкидна модифицирана покривна боја на база на акрил за заштита и декорација на разни видови на дрвени површини во екстериер.
Карактеристики на произвоодот

Нуди добра отпорност на временски услови, флексибилен и исклучително издржлив, финиш кој лесно се одржува. Valtti  бојата е отпорна на влага и не пука, не се лушти и не создава воздушни меури.

Перпорачана употреба
Се користи за природни текстури на дрвото, надстрешници, прозорски рамки и слично. Може да се користи за нови површини, но и за претходно третирани површини со Valtti Opaque или полутранспарентни бои за дрво. Погоден е за мазни и грубо површини како и за импрегнирано дрво. Исто така погоден за индустриски подлогирани дрвени површини. Не е погоден за приман на подови.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
The paint is suitable for exterior walls The paint is semi-matt The paint is water-borne Tool: spray Tool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
4
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
10
m2/l
Базни бои
VVA and VC
Colour Cards
Степен на сјај
Semi-matt
Покривност

За мазни и рамни површини 8-10m2/l во еден слој. За рапави површини  4-8m2/l во еден слој. За влажно дрво, дебелината на слојот треба да биде околу 100-250 mm во слој,а за сува површина 40-100 mm по слој.Вистинската потрошувачка зависи од многу фактори како што се текстура на површината, порозноста и содржаноста на влага. 

Пакување
0.9 l, 2.7 l, 9 l and 18 l
Разредувач
Water
Метод на примена
Четка или прскалица. Најдобро за нанесување на Valtti Opaque, е примена на полиестер или најлон четки за бојадисување.
Ако е потребно, разредете ја бојата со вода и до 10%.
Време на сушење на 23°C и 50% релативна влажност на воздухот

Сува на допир после саат време од нанесување, а растојанието помеѓу нанесувањето на слоеви треба да биде 2 часа. Ниските температури и високата влажност на воздухот го забавуваат процесот на сушење.

Содржина на цврсти материи
Приближно 30-37%, во зависност од бојата.
Густина
1.1 - 1.2 kg/l, ISO 2811
Начин на чување
Заштитете од мраз.

ДЕТАЉИ ЗА ПРИМЕНА
Услови за примена
Површината која се бои мора да биде сува, а влажноста на дрвото помалку од 20%, температурата на воздухот најмалку +5 C, а релативната влажност на воздухот под 80%.
Припрема
Површините намораат да бидат чисти, и без маснотии, нечистотии, масла, восок и 'рѓа, без растресит материјал, и површински контаминации. Отстранете ја старата боја од предходно обоената површина со челична четка. Измијте ја површината со Homeenpoisto за отстранување на 'рѓа, во согласност со упатствата. За'рѓаните метални делови премачкајте како на пример штрафовите премачкајте ги со Rostex Super Metal прајмерот. Осигурајте се дека постојните сјајни, сјајно обоени и пополентите делови на површината се израмнети.Осигурајте се дека сите површини се темелно припремени пред подлогирањето и боењето. Уверете се дека сите дрвени облоги, надстрешници и дрвени лајсни соодветно се прицврстени за некорозивни анкери.
Напомена: Можни се воочливи промени на бојата под светлина, која може да се јави на јазлите и на смолести површини на дрвото. Посебно внимание во врска со примена и припрема на бојата се препорачува во случај на боење на храст, тиково дрво, махагони, кои содржат масла и водорастворлив танин кој може да го забави сушењето и прилепувањето на површинските слоеви но и да ја обезбои завршената површина.
Priming
Новото и небоено дрво, подлогирајте го во најранта можна фаза на изградба, и премачкајте ги сите делови на површината кои предходно биле боени со Valtti bazi или Valtti Akvabase Priming Oil.
Напомена: основниот слој од Valtti Base или Valtti Akvabase треба да се примени на надворешни дрвени површини кои не се предходно третирани.
Премачкување
Промешајте ја бојата пред употреба. Valtti Opaque обично се користи во оригиналната состојба, без разредување но, ако е потребно разредете ја бојата со вода. На нова површина со четка или прскање,нанесете два слоја во зависност од разликата на бојата на подлогата и состојбата на површината која се бои. Кај боење на импрегнирано дрво со светли бои, нанесете два или три слоја. Зачувајте доволно резервна боја доколку правите нијанса, да би постигнале еднаквост во бојата, и да се избегнат разлики во бојата.

Чистење на алатот
Веднаш после употреба алатот исчистете го со вода.
Упатство за одржување
После боењето, внимателно ракувајте со површината. Бојата ќе ја посетигне својата цврстина и трајност после 4 недели од нанесувањето под нормални услови. Набрзо после третманот на површината може лесно да се исчисти со мека четка или влажна крпа.
Извалканите површини може да се чистат најрано месец дена после боењето, со средството за чистење Tikkurila Huoltopesu ( 1 дел Huoltopesu , 10 делови вода). За отстранување на флеки и чистење на многу валканите површини се користи појак раствор ( 1 : 1 ). После миењето, исплакнете ја површината и оставете да се исуши.
Упатство за одржување
Valitti Opaque може да се пребои исто со Vallti, а доколку се користи истата нијанса доволен е еден слој боја

Предупредување. Може да предизвика алергиски реакции на кожата. Отровен е за водени организми со долготрајни последици. Чувајте го подалеку од дофатот на деца. Ако е потребен медицински совет, имајте ја при рака етикетата или амбала
ата на призводто. Избегнувајте вдишување на честиците. Носите заштитни ракавици. Користете го исклучиво на отворен простор или простор со добра вентилација.
Доколку дојде во контакт со вода, измијте се со многу сапун и вода.
EU VOC 2004/42/EC ограничена вредност
(категорија A/e) 130g/l(2010)

КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ
во согласност со Регулативата (EC) No. 1272/2008
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
Содржи мали количини на сензитивни супстанци: 3 -jodo- 2 -propinil butilkarbamata , 1,2- benzizotiazol- 3 (2H) -ona и реактивна маса : 5 -hloro-2 -metil- 4- izotiazolin- 3-on [ EO br. 247-500-7 ] i 2-metil - 2Hisothiazol -3 - on [ EC br. 220-239-6] (3: 1). Безбедносниот лист е достапен по барање.
Tikkurila_Valtti_Opaque_(Vinha)

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СПРАВУВАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА ОТПАДОТ
Избегнувајте испуштање во канализација, водоводни системи и земја, Празните лименки рециклирајте ги, или одложњете ги во согласност со локалните прописи. Уништете го течниот отпад, во согласност со локалните прописи за опасен отпад.
ТРАНСПОРТ
ADR/RID 9 III
sre110614 / akk120614 / lko191106 / 300-s

Colors

Тон карта за Valtti Opaque

Established in 1862, Tikkurila develops, markets and produces paints and coatings for DIY and professional users and for industrial applications. Tikkurila combines the traditions of paintmaking with the latest technological achievements and environmental awareness. The consistently high quality of products and services is ensured by extremely capable staff, innovative R&D, highly automated production technology and efficient logistics. The Group has extensive experience in using tinting systems and marketing branded products.

Калкулатор за потрошувачка на боја

Површина која се бојадисува
m
m
Покривност на боите кога површината е...
1L =
1L =
Третман за површината
Нанесување на боја
слоеви
Потрошувачка на призвод кога површината е ...
litara
litara
Error!