Референтни објекти

Погледнете дел од проектите/објектите на кои се користени наши врвни декоративни бои или пак бои наменети за употреба во индустријата. Со некои од веќе изработените објекти можете да добиете идеја за некој ваш иден проект.

Tikkurila – 150 години искуство во декорација и заштита.