Тиккурила во својата програма има и производи кои се наменети за индустријата.

Тука спаѓаат производите за антикорозивна заштита, подови, топлотно отпорни премази и премази за хоризонтална сигнализација.