Товарна рампа Реплек Фарм

Товарната рампа во магацините на Реплек Фарм- Скопје е изработена со полиуретанска боја Tikkurila Temadur 50.

Temadur 50 е двокомпонентна, полусјајна полиуретанска боја која содржи зацврстувачи и алифатичен изоцијанит. Има одлична отпорност на климатски влијанија и абразија. Трајна е, постојана, мазна и лесна за чистење. Се препорачува како завршен премаз во епоксидни и полиуретански системи за бојадисување на објекти кои се изложени на климатски или хемиски влијанија.

Производот поседува сертификат MED, број VTT-C-4033-15-09.